Vedligehold af hovedlejer på Egernsundbroen

Tirsdag d. 23. august 2022 vil det derfor IKKE være muligt at passere Egernsundbroen i gennemsejlingsfaget.

Hovedlejerne skal skilles ad og repareres på Egernsundbrorn. Broklapperne tages derfor ud af drift, så broen ikke kan åbne.

Broen vil være i almindelig drift igen onsdag d. 24. august fra morgenstunden.