Sekretæren

Sekretæren i Gråsten Sejlklub
– 1 –
Funktionens mål

Styre klubbens medlemskartotek

Udsende opkrævninger til medlemmerne

Referent ved bestyrelsesmøder
Handlings- og tidsplan

Opkrævninger jr. Kassereren

Løbende:
o
Ajourføring af kartotek
o
Nye medlemmer, ændring passiv/aktiv, udmelding (opkrævninger af
kontingent + indskud, opkvævning af difference ved ændringer eller maile
kasserer om tilbagebetaling).
o
Evt. opkrævninger i forbindelse med udlejning af klubhus

Indberetninger:
o
Medlemstal til DS – ultimo september
o
Adressekartotek til DS vedr. sejlerblad

Referater
o
Bestyrelsesmøder – Godkendes straks til mødet. Mailes til Fanglinen samt
bestyrelsesmedlemmerne.

Udskrivning af adresse etiketter (medlemmer og annoncører) til udsendelse af
Fanglinen

Bestille indbetalingskort
Grænseflader til udvalg
Kontakter til bro- plads- og hal formand med hensyn til hvilke ydelser medlemmerne skal
opkræves.
Kontakt til juniorafdelingens sekretær for opdatering af kartotek.
Kontakt til kassereren i forbindelse med indberetninger samt opkrævninger.
Administrationsopgaver generelt
Klubbens medlemskartotek vedligeholdes løbende og der sendes straks opkrævninger ud
på løbende ændringer. Hertil kommer de faste opkrævninger.