Klubhusudvalget

Klubhusudvalget i Gråsten Sejlklub
– 1 –
Organisationsplan
Der stræbes efter at der afholdes 2 møder om året, et til forår og et til efterår. Forårs
mødet planlægger og fordeler alt arbejde som laves hen over sommeren. Efterårs
mødet planlægger hovedrengøring og indvendig vedligeholdelse.
Økonomi: Der udarbejdes et budget over rengøring/vedligeholdelse som afleveres til
kassereren for Graasten sejlklub senest 15. december.
Formanden for klubhusudvalget ansætter og afskediger havnemester sammen med
formanden for Graasten sejlklub. Angående kontrakt med havnemester se bilag.
Rengøring af klubhuset varetages pt. af havnemester.
Målet for udvalget overordnet
Målet for udvalget er at holde huset i en pæn stand, så det til enhver tid kan benyttes
af alle medlemmer og gæstesejler.
Udlejning af klubhuset se vedtægter på hjemmesiden.