Juniorudvalget

Juniorudvalget

Juniorafdelingen ledes under ansvar overfor bestyrelsen af et juniorudvalg, som består

af en juniorleder der er medlem af bestyrelsen for GS, samt et antal udvalgsmedlemmer

der vælges/udpeges af juniorudvalget.

 

Ansvaret i juniorudvalget er fordelt på følgende funktioner:

Juniorleder  – overordnet ansvarlig

Materielansvarlig

Økonomiansvarlig

Træneransvarlig

Aktivitetsansvarlig

Sekretær

 

  • De enkelte opgaver fordeles til ansvarlige på juniorudvalgsmøderne.
  • Der afholdes ca. 10 juniorudvalgsmøder årligt.
  • Årsregnskab for juniorafdelingen, samt budget for det kommende år, udarbejdes medio januar.
  • Juniorudvalget og formanden for Gråsten Sejlklub kan sammen ansætte lønnede trænere.

Afdelingens overordnede mål:

  • Juniorafdelingens overordnede mål er at udvikle interessen for sejlsport for børn og unge.
  • Medlemmerne skal uddannes i ”godt sømandskab” så sikkerheden ved at sejle bliver

så god som muligt

  • Uddannelsen omfatter træning i at håndtere en sejlbåd sikkert under alle forhold samt

oplæring i vedligeholdelse af båd og grej.

  • Der skal ud over det sejladsmæssige fokuseres på at skabe et godt socialt miljø for de

unge sejlere i afdelingen.

  • Da sejlklubben er en idrætsklub skal deltagelse i kapsejlads stimuleres, men der skal

også være plads til tur og ”hyggesejlere”.

Informationsplan

Juniorudvalget:

Der indkaldes til møde med dagsorden pr. E-mail. For hvert møde skrives referat.

Bestyrelse:

Orientering om aktiviteter i juniorafdelingen gives ved hvert bestyrelsesmøde. Desuden

fremlægges målbeskrivelse og handlingsplan for bestyrelsen en gang årligt.

Fanglinen:

Juniorudvalget, juniormedlemmer eller forældre, skriver indlæg til Fanglinen, der beskriver

aktiviteterne i juniorafdelingen.

Juniorlederen koordinerer med redaktøren af Fanglinen.

Klubhus:

Aftaler om juniorafdelingens brug af klublokaler og omklædningsrum

Plads:

Brug af pladsen i forbindelse det daglige juniorarbejde og i forbindelse med stævneaktivitet

Bro:

Bropladser til klubbens følgebåde og kølbåde.

Hal:

Brug af hal i forbindelse med stævneaktivitet, samt lejlighedsvis opbevaring af klubgrej.