Haludvalget

 

Organisationen i udvalget

Der afholdes møder efter behov.

Formanden uddelegerer arbejdsopgaver til de øvrige udvalgsmedlemmer.

Formanden ajourfører kartotek over medlemmer med plads i hallen incl. deres pladsbehov, samt venteliste til en plads i hallen.

Laver plan for placering af både i hallen for vinteren.

Aftaler datoer for både der køres på plads i hallen efter optagning samt udkørsel fra hallen før søsætning. Dette koordineres med pladsudvalget. ”Halbådes” placering på pladsen før søsætning og efter optagning i ventetid på placering i hallen aftales med pladsudvalget.

Laver vedligeholdelses plan for hallen i samarbejde med bestyrelsen. Aftaler årlig oprydning og rengøring af hal. Løsning af arbejdsopgaver fordeles i udvalget. Økonomibehov i henhold til budgetter, der aftales i bestyrelsen.

Mål for udvalget overordnet

Sikre at hallen holdes i forsvarlig god stand i samarbejde med bestyrelsen samt at ”halbåde” har de bedst mulige forhold under opbevaring i hallen.

Handleplan

Aftale dato(er) for hvornår halbåde køres ud før søsætning Foregår normalt på hverdage mellem fællessøsætningerne. (april) Dato for oprydning og rengøring af hal. (maj). Plan for båd opbevaring (august-september). Ansøgning om ny halplads senest 31. august til hal udvalgsformand. Aftale dato(er) for hvornår halbåde køres på plads i hallen efter optagning. Foregår normalt på hverdage mellem fællesoptagningerne. (oktober) Vedligeholdelsesplan og budgetønsker aftales i udvalget inden udgangen af året. Evt. sommeropbevaring af både i hallen skal aftales med halformanden.
 

Informationsplan

Ansøgning om halplads skal indkaldes via Fanglinen hvert år i aprilnummeret. Ansøgningsprocedure beskrives på hjemmeside. Grænseflader til andre udvalg Båd opbevaring af halbåde før og efter disse køres på plads aftales med pladsudvalget. Evt. arrangementer i sommerens løb der omfatter brug af hallen aftales med halformanden Enhver opbevaring af materiel ud over halbåde og afriggede master skal aftales med halformanden.
Ønsker – visioner 2017—-

  • Tag skal vurderes for renovering
  • Tilbud på  renovering
  • Nordlig del af øst gavlene renoveres
  • Maling 3 stk 6kg ildslukker