Pladsudvalg

Pladsen

Pladsen danner rammen omkring klubbens faciliteter. Den anvendes som parkeringsplads, legeplads, grillplads, til opbevaring af juniorjoller og om vinteren til opbevaring af både på vogn eller stativ.

grundplan2Søsætning

Søsætning foregår over 3-4 lørdage sidst i april. Optagning sker over 3-4 lørdage i oktober. Tilmelding sker på opslag i klubhuset. Rækkefølge herfor samt tildeling af plads afgøres dog af pladsudvalget i samråd med ejeren.

Vinteropbevaring

Vinteropbevaringsplads er forbeholdt aktive A-medlemmer og kræver at bådene er ansvarsforsikrede. Bådene skal kunne anbringes forsvarligt på vogn eller stativ som tydeligt er mærket med ejers navn.
Lejen for en vinterplads opkræves i oktober kvartal og dækker også el og vand i fornødent omfang.

Om pladsudvalget

Udvalget tager sig af Gråstens Sejlklubs arealer med hensyn til vedligeholdelse og indretning. Endvidere arrangerer udvalget fælles søsætning og optagning af medlemmernes både – herunder transport af bådene internt på pladsen.

Virksomhedsplan for pladsudvalget

Regler

reglement for vinteropbevaringspladsen.

Ændringer/tilføjelser til reglementet:

  • På pladsen findes affaldscontainere forbeholdt husholdningsaffald fra bådene.
  • ”Farlige stoffer” som olie, batterier, maling m.v. skal det enkelte medlem selv aflevere på en kommunal affaldsplads.

Fælles bådoptagning

0ktober 2020

Følgende datoer er fastlagt for fælles bådoptagning i efteråret 2020!

Vognmand Mammen. Chauffør: Morten

Pris: Vogn: kr. 400,00.       Stativ: kr.700,00

 

Lørdag 03. oktober kl. 0800

Lørdag 10. oktober kl. 0800

Lørdag 17. oktober kl. 0800

Lørdag 24. oktober kl.0800

Kom i god tid, det kunne jo være du kunne give en hjælpende hånd!

Ha´ båden klar i god tid!!

Lister vil blive opslået ved klubhuset

På de anførte datoer vil pladsen i fornødent omfang blive afspærret for bilkørsel medens optagningsarbejdet og transport af både foregår på pladsen!

Respekter venligst dette – det har noget med sikkerhed at gøre!

Med venlig hilsen

Egon Rerup

5183 6744