Juniorafdelingen

Værdigrundlag – juniorafdelingen i Gråsten Sejlklub

Værdier:
Juniorudvalget i Gråsten Sejlklub har udarbejdet nedenstående værdisæt for aktiviteterne i juniorafdelingen. Et værdisæt vi i udvalget vil bestræbe os på vil blive efterlevet af alle med tilknytning til juniorafdelingen:

  • Accept og anerkendelse
  • Venskaber – udviklet gennem fællesskabet om sejlsport
  • Naturoplevelser og frihed
  • Forældredeltagelse
  • Sundhed
  • Det skal være sjovt

Accept og anerkendelse:
Vi anerkender menneskers individuelle forskelligheder og har en positiv tilgang til forskellighed. Vi forventer det samme af vore sejlere, trænere og deres forældre.

Venskaber og kammeratskab:
Både gennem træningen og andre aktiviteter på vandet og gennem sociale arrangementer skal der skabes venskaber – også på tværs af aldersgrupperne.

Naturoplevelser og frihed:
At sejlerne får en umiddelbar fascination af naturen og forståelse for de naturgivne elementer, under hvilke sejlerne oplever høj grad af frihed under ansvar.

Forældredeltagelse:
Uden deltagelse fra forældrene er det udelukket at drive en sejlklub for juniorer. Derfor forventer vi opbakning ved træningen, stævner og ved øvrige arrangementer. Vi forventer at forældrene principielt viser interesse for alle sejlere i juniorafdelingen.

Sundhed:
Det er sundt at dyrke sejlsport, da det både giver god motion og en værdifuld personlig udvikling. Vi vil også gerne holde sundhed i fokus på andre områder.

Det skal være sjovt.
Uanset og sejleren dyrker sejlsport som breddeidræt eller på eliteniveau, skal det være sjovt at dyrke sejlsport i juniorafdelingen i Gråsten Sejlklub. Vi håber, at alle med tilknytning til klubben (sejlere, trænere, forældre og udvalg) vil bakke aktivt op om dette.

Med venlig hilsen,

Juniorudvalget i Gråsten Sejlklub

Aktivitetskalender

Bliver opdateret

Juniorudvalget

Juniorudvalget ser således ud:

Juniorleder:

Vakant

Træneransvarlig:                        Gert Schumann

 

juniorleder@graasten-sejlklub.dk

Tlf.

Økonomi           Bent Rasmussen

 

Materiale         Tony Schmidt

Sekretær          Gitte Lundby

 

Såfremt man har spørgsmål, er man altid velkommen til at kontakte juniorudvalget.

Træning

Træningstider:                           

Tirsdag kl. 17.30 – 20.00

Torsdag kl. 17.30 – 20.00

Trænere:

Nybegyndere: 

Michael Schmidt

Bent Rasmussen

Sejladsholdet: 

Julie Havn

Silas Broni OTT

Kapsejladsholdet:

Gert Schumann

En træningsaften

 

Sejlerne skal være klar kl. 18.00, hvor der afholdes skippermøde. Det betyder, at sejlerne skal være omklædte og at jollerne tilriggede før skippermødet.

Det er en god ide, at være på havnen senest kl. 17.30, så der er god tid til at klargøre jollen, klæde om, og ikke mindst snakke/hygge med de andre sejlere og forældre.

På skippermødet informeres sejlerne om aftenens træningsprogram, hvorefter vi går på vandet.

 

Forældre er altid velkomne til at tage med ud i en af ledsagebådene, så I kan følge jeres aktiviteterne på vandet.

 

Omkring kl.19.30 tager sejlerne ind. Jollerne tages op og skylles ind- og udvendigt.

Sejl, mast, ror og svær skal også skylles og sættes derefter på plads i hallen.

Når jollerne er på plads klæder sejlerne om og er klar til skippermøde.

 

Træningen sluttes af med et skippermøde, hvor resultatet af aftenens træning drøftes.

 

Herefter er der kage eller lignende, samt kaffe og te for sejlere og hjælpere.

 

Selv om det at sejle optimistjolle er en individuel sport, er det vigtigt at sejlerne lærer,

at sejlsport også er fællesskab hvor man hjælper hinanden.

 

Sejlerne hjælper hinanden med at rigge jollerne til og få dem i vandet, og træningen er først slut

når alle er færdige med at pakke sammen, og der er ryddet op på jollepladsen.

Vil du gerne lære at sejle optimistjolle, så kontakt vores Juniorafdeling  på mail  juniorleder@graasten-sejlklub.dk

🙂 Mød os på facebook 🙂

Snap5

Madklub

Madklubben

For at styrke fællesskabet mellem sejlerne og deres forældre har vi en madklub i juniorafdelingen.

Rent praktisk betyder det, at alle deltagende familier spiser sammen i klubhuset kl. 17.00 – så sejlerne stadig kan få rigget til og være klar til træningen kl. 18.00.
De deltagende familier er på skift ansvarlige for madlavningen.

Der er ingen betaling for maden – den familie der laver maden afholder alle udgifter.

Man kan tilmelde sig madklubben både tirsdag og torsdag, men det er også muligt kun at deltage den ene gang om ugen.
Ønsker man at deltage i madklubben, tilmelder man sig i starten af sæsonen hvor vi samlet får lavet en madplan. Man kan naturligvis også koble sig på i løbet af sæsonen.

Forældre guide

Forældre guide:

 

Påklædning:

Det er vigtigt at sejlerne er klædt på efter forholdene, så de har det rart og føler sig godt tilpas.

I starten kan man sagtens klare sig med noget varmt tøj, en vindtæt jakke, vind- og vandtætte overtræksbukser og gummistøvler eller gummisko.

Ved valg af påklædning skal man også tænke på at sejleren skal kunne bevæge sig ubesværet rundt i jollen og at tøjet kan tåle at blive vådt.

Der er altid mulighed for at låne en våddragt og sejlervest af klubben.

 

Skiftetøj:

Til hver træningsaften skal sejlerne medbringe skiftetøj og håndklæde.

Det sker at sejlerne ryger en tur i vandet og bliver gennemblødte. Derfor er det vigtigt at de kan skifte fra inderst til yderst.

Husk også tørt fodtøj og overtøj.

Kontingent og leje af af joller

Kontingent og jolleleje

Det årlige kontingent for at være aktiv sejler i juniorafdelingen er 300 kr.
Deltager man på et træningshold, hvor der er tilknyttet en betalt træner, opkræves der betaling for dette.

 

Jolleleje

I juniorafdelingen har vi en række joller, som kan lejes af aktive sejlere.

Jollerne lejes principielt for en sæson, som går fra den 15. marts til udgangen af oktober måned. Er der behov for at leje en jolle til vintertræning, laves der en individuel aftale.

Optimistjoller kan lejes i 4 forskellige kategorier. Nybegyndere starter enten med en jolle fra kategori 1 eller fra det vi kalder jolleskolen. Lejer man en jolle fra jolleskolen, kan man ikke være sikker på at have den samme jolle til rådighed til alle træninger, men man kan være sikker på, at der altid er en jolle til sejleren.
Kategori 2 er for de mere erfarne optimistjollesejlere, som har lært den grundlæggende håndtering af jollen og som har en vis sejlererfaring.
Kategori 3 er primært forbeholdt de erfarne optimistjollesejlere, som ønsker at dyrke sejlport på konkurrenceniveau.

I starten af sæsonen søger man om at få tildelt en jolle, og det er så juniorudvalget, der fordeler jollerne mellem sejlerne.

beskrivelse af klubbens forskellige joller

Optimist jolle:

Optimistjolle, også kaldet optimisten eller optien, er standarden for enmandsjoller, og er generelt den mest udbredte og hurtigst voksende jolletype. Oftest starter man med at sejle den, omkring 7-14 års alderen.

Jollen styres og trimmes udelukkende med roret, sværdet, skødet, sprydstagen, bomnedhalet og sejlerens placering i båden.

Optimistsejlerne blive delt op i A-, B-, og C-sejlere, hvor c-sejlere er de mindst øvede og a-sejlere er mest øvede.

Når man er vokset fra optimistjollen begynder man traditionelt at sejle enten europajolle, laser, zoom8, eller 2-mands jollerne RS Feva eller 29’er, når man er vokset fra optimistjollen.

Jollen blev designet i 1947 af Clark Mills. Den er 2,3 meter lang og 1,13 meter bred. Skroget skal minimum veje 45 kg og er lavet af glasfiber, men kan også være lavet af finér. Formen er firkantet med en flad bund, der gør det svært at kæntre, men samtidig mere udfordrende for den enkelte sejler at sejle igennem bølgerne, da den ikke skærer lige igennem som så mange andre jolletyper.

Der er en historie, der går på, at det hele startede i San Francisco, hvor et par drenge havde bygget nogle sæbekassebiler. De fandt på at sætte sejl på dem og kunne så suse op og ned gennem gaderne. Imidlertid blev en bager irriteret på dem og smed sæbekassebilerne i havnen som en lærestreg. Det blev dog ikke så meget en lærestreg for drengene, der hurtigt fandt ud af, at det var sjovere at sejle bilerne end at køre i dem – og det blev så starten på optimistjollens udbredelse.

Zoom 8 jolle:

Zoom8 er en enmands jolle, som bliver brugt til kapsejlads i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Østrig, Holland, Estland, Letland og Rusland. Den er designet af den finsk-svenske Henrik Segercrantz.

Zoom8‘en er ofte set som en middelvej mellem Optimistjollen og mere fysisk krævende joller som Europajollen. Der har længe været et behov for en båd til at fylde gabet ud efter Optimisten, og der har været flere forsøg. Zoom8‘en er det eneste af disse forsøg, der er lykkedes.

Ligesom Laseren har zoom’en to forskellige rigge: en træningsrig og en regattarig. Træningssejlet er på kun 2,9 m², hvilket gør det muligt for børn helt ned i 9-10 års-alderen at sejle zoom. Kun regattariggen på 4,9 m² bruges til kapsejlads. De to forskellige rigge gør, at zoom 8-jollen kan sejles fra ca. 45-70 kg. Ifølge klassereglerne må den sejles til og med det år, hvor sejleren fylder 18 år.

Zoom’en er helt bogstaveligt en mellemting mellem europaen, laseren og optimisten, da den har laserens simple rig, europaens form og optimistens enkelhed. Trimmulighederne er få og begrænser sig til:

Derudover trimmes med skødetovet, og sværdet løftes også på læns ligesom i optimisten, dog skal den ikke krænges fordi den er spids i stævnen og ikke flad ligesom optimisten .

Det Svenske Zoom8 Forbund har udtalt, at jollen er en rolig, sikker båd, der er så simpel, at begyndere kan sejle den.

Zoom8‘en er en One Design jolle, hvilket vil sige, at den kun må laves få steder i verden for at sikre, at alle bådene er så ens som muligt. Masterne, der er lavet af kulfiber, har dog forskellig stivhed, men bøjer rigtig meget.

Bommen er lavet af aluminium og sejlet af dacron.

Feva jolle:

Feva er en jolle, der kan sejles af enten en eller to personer. Alle kan sejle Feva-jollen, store som små og begyndere som øvede har glæde af den. Den er oplagt som springbræt mellem mindre enmandsjoller som Optimisten til større joller som 29’eren.

Feva fås både som en- og topersonersjolle. De kaldes hendholdsvis RS Feva S og RS Feva XL. Forskellen er sejlene: På RS Feva XL findes et stort storsejl, fok og gennaker, mens der på RS Feva S findes et mindre storsejl, og det er frivilligt, om man sejler med fok og gennaker.

Skroget er lavet af polyethylen. Dette gør, at denne jolle er mindre vedligeholdelseskrævende end andre joller, der sædvanligvis er lavet af glasfiber, og samtidig er den udsædvanlig let og dermed nem at håndtere. Endvidere er Fevaen synkefri, da der er instøbt opdriftsmiddel i skroget.

Sejlene er lavet af dacron eller mylar, og masten og bommen er af aluminium. Masten kan deles i to og kan derfor nemt transporteres.

Laser jolle:

Laseren er en jolle designet af Bruce Kirby i 1970. Idéen med laseren var, at den skulle være simpel. Derfor er masten simpelthen to aluminiumsrør, der sættes sammen, hvorefter sejlet trækkes ud over den. Oprindeligt var der intet trim, så det kom an på, hvordan man sejlede, i stedet for hvordan man trimmede jollen. Der er dog senere tilsat lidt trim.

Jollen er stabil og solid, og derfor både en god jolle til den uerfarne og til at have liggende ved sommerhuset. Samtidig er den med de nye trimsystemer blevet mere populær, og Laser Standard er en olympisk bådklasse for mænd. Det bliver Laser Radial for kvinder i 2008, når den erstatter europajollen.

Udover at laserjollen er simpel og nem at rigge til, kan den også bruges som en familiebåd, i og med, at der er lavet flere forskellige rigge til den samme båd. Standard-riggen sejles af de tungeste over 60 kg. Radial-riggen sejles oftest af kvinder, da idealvægten er mellem 55-70 kg. Til børnene findes en endnu mindre rig, Laser 4.7, og den kan derfor sejles helt ned til 35 kg. Det kan være nogen af årsagerne til, at jollen er så populær, at der er produceret over 180.000 skrog.

Forskellen mellem de tre ovenfor nævnte laserjoller er udelukkende bundmasten og sejlet.

Navnet Laser er i denne artikel brugt om Laser Standard, Laser Radial og Laser 4.7, der har det samme skrog. Det kan dog også bruges om andre joller, der ikke har samme skrog som de nævnte jolletyper.

Stævner og kapsejladser

Kapsejladser mm.

Liste kommer senere 🙂

http://www.sejlsportsyd.dk/

Huskelisten til Stævner/Kapsejladser

 

Sidste træningsdag inden kapsejlads pakkes jolle, samt sejl, ror og sværd:

Sejl i pose, jollevogn og jollen pakkes på jolletrailer – husk tag mastsikringen af inden.

Sværd og ror pakkes i pose. Disse to ting og mastsikringen tager man med i egen bil – husk dem til stævnet.

 

Sejler-taskens indhold:

Våddragt – kan lånes af klubben

Vest – kan lånes af klubben

Samt vest til den hjælpende forælder til stævnet.

Sko/støvler

Regntøj

HUSK:

ovenstående lånetøj/vest sørger man selv for at tage med – pakkes sidste træningsdag inden stævne og afleveres på plads i jollehallen ved første træningsdag efter stævne.

 

Ekstra til tasken:

Skiftetøj

Jakke

Håndklæde

Sko

En god ting er at have en rulle fryseposer i tasken. Sejleren tager en pose over hver fod inden han

tager støvler på. Det holder bedre på varmen, da fødderne ikke bliver våde.

 

Madpakke/drikkevarer:

Solid madpakke. Gerne med sammenklappet rugbrødsmad som er skåret halv over.

Det gør det nemmere at spise på vandet også i bølgegang.

Drikkedunk  med vand, evt også en lille juice.

Lidt sødt. kan være en müslibar, som giver hurtig energi.

HUSK at pakke madpakken ind i vandtæt plastpose.

Forældrene hjælper børnene med at pakke sammen og med at pakke ud igen.

Spørg endelig måtte I være i tvivl om noget – Alle hjælper gerne J

Sommerlejr

Sommerlejr i Sejlsport-Sønderjylland – Lillebælt Syd Kredsen

Sommerlejren afholdes den første weekend+ mandag i skolesommerferien, med ankomst fredag eftermiddag, og afrejse mandag eftermiddag. Der er lejråbning fredag aften.

Sommerlejren afholdes på skift mellem klubberne i kredsen. FYC, SYC, HSC, ASC, GS, DB, HB.

Prisen dækker fuld forplejning fra lørdag morgen, til og med frokost mandag. Alle medbringer eget service og viskestykke. Voksne medbringer desuden termokande. Fredag aften spiser man medbragt mad, og der har ofte været tændt fælles grill. Overnatning forgår i medbragte telte, campingvogne o.l.

Sommerlejren er for hele familien. Dels er der brug for mange hjælpere, både på vandet og på land, og dels er det en glimrende lejlighed til at komme i kontakt med andre; både sejlere, søskende og forældre fra egen og andre klubber. Det sociale samvær er af stor værdi, også når man kommer rundt til stævner i kredsen og over hele landet. For nye forældre er det en rigtig god mulighed for hurtigt at finde ud af hvad det at have et sejlerbarn også indebærer – Nemlig aktive forældre.

Aktiviteterne på sommerlejren kan være mangfoldige, det er op til den arrangerende klub. Naturligvis er der fokus på sejladsen, men den kan have mange variationer. F.eks. stafet, holdsejlads, skovtur, distancesejlads, kapsejlads, afprøvning af andre bådtyper osv.

Der er som regel også aktiviteter for mindre søskende, dette må dog forveksles med  ”børneparkering”.

Hjælperfunktionerne, som fordeles blandt alle forældre, er f.eks.: nattevagt, at anrette mad, kaffe /te brygning, sejle ledsagebåde, hjælpe sejlere i og af vandet. Den arrangerende klub vil ved tilmelding bede om specifikation af hvornår og hvordan forældrene kan hjælpe. Alle der skal på vandet skal naturligvis være iført redningsvest.

Invitationen til sommerlejren udsendes i begyndelsen af maj måned til juniorlederne. Da tilmeldingsfristen ofte er kort, er det af stor vigtighed, at der tidligt informeres om sommerlejren – dette især af hensyn til nye sejlere og deres forældre.

Vores sponsorer

 

Tusind tak til vores sponsorer. Takket være jer, er det muligt for junior afdelingen, at tilbyde vores juniorsejlere gode og sejl venlige joller og gode funktionsdygtige følgebåde samt det rette sikkerhedsudstyr.

 

2019

 

  En stor tak til Tryg fonden for sponsorat af sejlerveste til klubben

  så vores sejlere kan færdes trygt på vandet.

 

Tusind tak til Danfoss og Fabrikant Mads Clausens fond for tilskud

til indkøb af en Fevajolle

 

2018

 

Tusind tak til SE Vækstfonden for sponsorat til indkøb af Feva

jollen Medvind

 

 

Et kæmpe stort tak til I.P. Nielsen fonden for sammen med to andre sponsorer at gøre det muligt for os at indkøbe en ny Kegnæsjolle ved navn Ingrid. De fungerer som følgebåd og er helt uundværlig for vores trænere.

 

 

Tusind tak til tombola komitéen ved Gråsten ringridning for atter

at støtte os. Denne gang med et tilskud til en ny motor til én af

vores Kegnæs joller.

 

 

2017

 

Et hjerteligt tak til Lions for sammen med to andre sponsorer

at gøre det muligt for os at indkøbe en ny Kegnæsjolle ved

navn Ingrid.

 

 

 

Tusind tak til Tombola komitéen ved Gråsten ringridning for

sammen med to andre sponsorer at gøre det

muligt for os at indkøbe en ny Kegnæsjolle ved navn Ingrid.

 

 

 

Et kæmpe stort tak til Danfoss og Fabrikant Mads Clausens fond for sponsorat

af en optimistjolle som blev døbt Bitten efter Bitten Clausen

 

Tusind tak til Sydbank for sponsorat af en Zoom8 jolle, som

blev døbt Favorit.

 

Et kæmpe stort tak til Linak for tilskud til optimistjollen Storm

 

 

Et hjerteligt tak til Broager Sparekasse for sponsorat af en

optimistjolle, der blev døbt Maliq, efter bjørnen Maliq.