Bådehallen

BådeHallen er undelagt pladsudvalget / Bygningsudvalget

Hallen er på 700 m2 anvendes til opbevaring af både i vinterhalvåret.

Tildeling af pladser i hallen foregår ud fra en venteliste som styres af formanden for pladsudvalget.

baadehal

Juniorhallen

Hallen er på ca. 140 m2 anvendes til opbevaring af juniorafdelingens grej såsom joller, maste og sejl.

Ansvaret for juniorhallen ligger i juniorafdelingen.

juniorhal

Om haludvalget

Udvalget sikrer at bådehallen holdes i forsvarlig god stand i samarbejde med bestyrelsen samt at halbåde har de bedst mulige forhold under opbevaring i hallen.

Haludvalgsformanden udfærdiger en plan for placering af både i hallen.

Virksomhedsplan for haludvalget

Reglement for halanlægget