Broudvalg

Broerne

Gråsten Sejlklub har 2 broer som tilsammen danner havnen. Imellem broerne findes indsejlingen til havnen samt en servicekaj og en bedding. På hver bro findes en mastekran.

grundplan1

Broanlægget rummer plads til ca. 124 både.

Bropladser tildeles af formanden for broudvalget.

Lejen for bropladser opkræves i april kvartal.

Broudvalget

Udvalget har til opgave at vedligeholde broerne, herunder ramning af nye pæle, udskiftning af brodæk samt vedligeholdelse af vand- og el-installationen. Hertil kommer vinterforanstaltninger i form af udlægning af luftslanger og drift af luftkompressor. Vedligeholdelse og drift af ramslag samt vedligeholdelse af mastekran hører ligeledes til udvalgets opgaver.

Virksomhedsplan for broudvalget

Reglement for benyttelse af broerne
Underudvalg
Udvalget er delt op i tre hold: Træholdet vedligeholder brodæk, ramslaget udskifter pæle og kompressorholdet udlægger slanger og driver kompressoren i vintermånederne.

Venteliste

Der er pt. ingen på venteliste