Miljøreglement for plads, hal og broer

Miljøregler for plads, hal og broer
– 1 –

Afrensning og afslibning
Pladsen under båden afdækkes med plastic/presenning e.l. Sliber skal være forsynet med opsamlebeholder eller pose. Slibemaskine kan lejes i klubben (aftales med havne
mesteren), pris kr. 50,- pr. døgn + kr. 10,- pr. slibeskive – knivblade skaffer man
selv.

Opsamlet slibestøv fjernes fra klubbens område og afleveres på miljøstation.

Sandblæsning
Skal dele på båden sandblæses, skal der etableres en helt tæt afdækning/indpakning.
Eventuelt kan der blive tale om, at flytte båden. Plads anvises af pladsformanden.

Sprøjtemaling
Forholdsregler som ved sandblæsning.

Brug af vinkelsliber
Brug af vinkelsliber imellem bådene bør undgås. Sliberester kan medføre rustpletter
på dæk m.m. Udvis derfor hensyn til nabobåde. Tag højde for vindretning/-styrke inden arbejdet på begyndes og etablér evt. afskærmning.

Gyldighed
Dette reglement er gældende fra 12. december 2012.