Takster

Havnepenge  (pr. dag)

Båd under 10 m kr. 100,-
Båd på 10 m og derover kr. 125,-

Leje af mastekran

For medlemmer
kr.  0,-
For ikke-medlemmer (hvis ledig) kr. 75,-

Slæbested /Bedding

For medlemmer
kr.  0,-
For ikke-medlemmer  kr. 50,-

Klubmedlemskab kontingent:

A-medlemmer kr. 975,-
Passive medlemmer kr. 300,-
Juniorer kr. 300,-

Indskud:

A-medlemmer kr. 2.000,-

Bemærk: Juniormedlemmets overgang til aktivt seniormedlem sker uden indskud såfremt den pågældende har været medlem i juniorafdelingen i mindst 4 år.

Leje af vinterplads

Indtil 23 fod kr. 900,-
24-32 fod kr. 1025,-
33-35 fod kr. 1.150,-
36-40 fod kr. 1.425,-
41-45 fod kr. 1.700,-

Kollektiv søsætning/optagning

Både på vogn kr. 400,-
Både på stativ kr. 700,-

Bemærk: Optagning/søsætning kun efter aftale med pladsudvalget

Leje af halplads

Leje pr. m2
kr. 85
Depositium pr. m2
kr. 100,-

*) Henholdsvis med og uden indskud

Masteopbevaring

For medlemmer der betaler for vinterobevaring kr.  0,-

kr. 250,- hvis man ikke har båd til vinteropbevaring i klubben

Leje af broplads

Leje pr. cm bredde mellem fortøjningspæle
kr. 5,25
Depositum
kr. 4.500,-

Leje af klubhus

Pr. gang
kr. 1.500,-

Priser for opmåling af både fra andre klubber
Komplet opmålingDertil kr. 50 pr sejlknap kr. 1.350,-
Standard skrog Dertil kr. 50 pr sejlknapkr. 900,-
Opmåling af sejl – pr. sejl Dertil kr. 50 pr sejlknap kr. 120,-
Vejning fremskafning af vægt for bådejers regning kr. 350,-Dertil afgift til GS kr. 50 pr indberetning

Udeblivelse ved arbejdspligt
Éngangsbetaling
kr. 1.500,-

Opkræves i stedet for praktisk assistance for udvalgene, når man har været indkaldt og ikke er mødt op.