Miljø

Mission
Jeg har her i foråret overtaget posten som klubbens miljørepræsentant efter Hans Jørgen.

Det er en stor opgave at overtage en så veldreven funktion efter HJ, men jeg skal gøre mit bedste.

Som mit indledende job har jeg kastet mig ud i en oversigtstavle over sejlklubben (se vedheftede), der er tiltænkt formålene

at informere gæstesejlerne om GS
at informere os selv om, hvad vi må og ikke må mht. affald
at fortælle Miljøstyrelsen, at GS har styr på håndtering af miljøet.
Oversigtstavlen sættes op på passende steder rundt om i sejlklubben.

Har du spørgsmål vedrørende miljøforhold i klubben, er du altid velkommen til at rette henvendelse til mig.

Jeg ser frem til et godt samarbejde omkring miljøhåndteringen i vores sejlklub.
Sejlerhilsen fra Lars Møller
“Lanette” bro B, plads 234