Førstehjælp til søs

Førstehjælp til søs
– 1 –
Indholdsfortegnelse
Formål………………………………………………………………………………………………………….
..1
Førstehjælpskassen …………………………………………………………………………………………..1
Skadebehandling………………………………………………………………………………………………1
Sårbehandling………………………………………………………………………………………………….2
Brandsår ………………………………………………………………………………………………………..
.3
Ætsninger ……………………………………………………………………………………………………….
3
Solskoldning……………………………………………………………………………………………………3
Søsyge………………………………………………………………………………………………………….
..4
Hjernerystelse………………………………………………………………………………………………….4
Afkøling ………………………………………………………………………………………………………..
.4
Genoplivning ved hjertestop ………………………………………………………………………………4
Formål
Denne guide til førstehjælp til søs er tænkt som en hjælp til at have med på turen. Lav
derfor en udskrift og opbevar den sammen med førstehjælpskassen ombord.
Guiden er sammensat af Lars Bønløkke – Tak for det, Lars!
Førstehjælpskassen
Saks
Almindeligt hæfteplaster
Gaze kompresser
Uelastisk tape (sportstape)
Elastisk plaster (Tensoplast)
Steristrips
Injektionssprøjte 10 –20 ml
Ipren/Panodil
Evt. Histoacryl og Flamazine Locoid lotion
Varmetæppe
Skadebehandling
Forstuvninger, ledskred og knoglebrud.
Undersøgelse af skade:
Ømhed –direkte og indirekte, løshed, hævelse og blåmisfarvning
Behandlingsgrundregler:
Ledskred og knoglebrud med fejlstilling søges oprettet.
Imobilisering
Elevation
Førstehjælp til søs
– 2 –
Ro
Kulde
Hyppige skader:
Tommelfingergrundled
Øvrige fingre – Forbindes to og to
Håndled
Fodled
Tæer
Knæled
Kraveben
Tapning:
Undgå tryk, bandager over mere end et led ved brud, tag vare på hævelse.
Ved behov for stabilisering kan evt. indtapes en skinne (brug hvad du har, ske,
sejlpind svaberskaft m.v.)
Et brækket kraveben behandles med armslynge i 2-3 uger.
Smerter efter forstuvning m.v behandles med almindelige smertestillende midler. Bedst
Ipren maksimum 12 tabletter pr. døgn (kan give mavesmerter) eller Panodil maksimum 8
tabletter pr døgn.
Sårbehandling
Blødninger:
Blødninger behandles med komprimerende forbinding af det blødende område aldrig med
afsnøring af en ekstremitet. Årepresse kan evt. anvendes kortvarigt mens forbindingen
lægges. Den blødende legemsdel holdes højt.
Blødning kontrolleres ved kompression – al blødning standser ved kompression.
Næseblødning: Siddende stilling. Klem om næsen lige nedenfor næsebenet i ca. 20 min.
Sår vaskes med vand og sæbe.
Sår skal lukkes indenfor 6 timer (evt. længere, hvis såret er vasket grundigt og sterilt
forbundet lige efter skaden er sket).
Selv store sår, hvor blødningen er ophørt kan limes med Histoacryl.
Sårrandene holdes nøjagtigt sammen og limes i punkter.
De fleste sår kan færdigbehandles med steristrips (”sommerfugle”)
Ved vinklede sår startes med at lukke såret i vinklen
Førstehjælp til søs
– 3 –
Efter at såret er trukket sammen aflastes såret med bandage.
Såret skal have ro og holdes tørt mindst de første 4 dage.
Et sår hvor sårrandene ligger tæt sammen efter behandling heler på ca. 10 dage.
Brandsår
1.-gradsforbrænding: Rødme af huden.
2.-gradsforbrænding: Blærer i huden
3.-gradsforbrænding: Dybere sår med vævsdød
Alle forbrændinger behandles primært med afkøling.
Det forbrændte område dyppes i køligt vand – ikke isvand – eller dækkes med kølige våde
omslag. Denne behandling varer ved til det ikke gør ondt at ophøre behandlingen og varer
ofte mange timer.
Førstegradsforbrænding er nu færdigbehandlet.
Andengradsforbrænding behandles med sæbevask i minimum 10 min. Undgå helst at
punktere brandvablerne, da de beskytter såret. Området smøres med desinficerende creme
f.eks. Flamazine og dækkes med fugtstandsende membran f. eks. plastik. Ved forbrænding
af fingre og hænder stikkes hånden i plasticpose og der plastres til ved håndleddet. Skiftes
dagligt med sæbevask og ny creme. Løs hud fra punkterede vabler klippes væk. Skiftning
fortsættes til alle sår atter er dækket af ny hud.
Tredjegradsforbrænding behandles primært som andengradsforbrænding, men bør
efterbehandles med fjernelse af det døde væv på sygehus.
BRUG ALDRIG BRANDSALVE da det holder på varmen i såret og gør det dybere.
Ætsninger
Alle ætsninger behandles primært med rigelig afskylning – LANG TID.
Baseætsninger f. eks skrappe rengøringsmidler går dybere end syreætsninger.
Hvis der er sårdannelse behandles som ved brandsår.
Ætsende midler i øjne behandles med skylning med almindeligt rent vand. Sterilt saltvand
vil kun sjældent være til rådighed. En injektionssprøjte er god til at skylle med.
Solskoldning
Solskoldning bør forebygges – ikke behandles. Brug god solcreme med høj
beskyttelsesfaktor.
Førstehjælp til søs
– 4 –
Hvis uheldet er ude kan binyrebarkholdig creme eller lotion gøre underværker.
Er ikke skadelig ved kortvarig brug (få dage)
Søsyge
Søsygetabletter eks Marzine købes i håndkøb. Søsygeplaster (Scopoderm) er på recept.
Hjernerystelse
Hoved pine, ikke kun smerter hvor et slag har ramt.
Kvalme og opkastning
Evt. kortvarig bevidsthedssløring.
Behandling: Absolut hvile, evt. smertestillende tabletter.
Faresignaler. Længere bevidstheds påvirkning. Psykisk ændring – virker opstemt og fjollet
munter. Udvikling af forskel i pupilstørrelse. Kræver meget hurtig
indlæggelse på sygehus.
Afkøling
Hjertet stopper ved kropstemperatur under ca. 28 grader Celsius.
Fjern alle våde beklædningsdele. Pak personen ind i tørt tøj eller tæpper.
Lad varmen komme indefra – drik varme drikke.
Undgå altid alkohol da det udvider perifere blodkar og øger afkølingen.
Genoplivning ved hjertestop
Kræver to personer.
Den syge lægges på ryggen på fast underlag.
Frie luftveje, rens mundhulen. Hovedet bukkes lidt bagover og løftes lidt.
Mund til næse- eller mund til mund metode. Se brystkassen hæves og sænkes.
Hvis maven vokser ved indblæsning bøjes hovedet mere bagover.
Hjertemassage:
Højre håndrod placeres på brystbenet ca. 3 cm ovenfor nederste spids.
Venstre hånd lægges oven på højre.
Rytmiske tryk på brystbenet ca. 5 cm. ned med ca. 60 tryk pr minut.
Der gives 5 tryk – pause til indblæsning.
Føl efter puls på hals eller i lyske for at kontrollere hjertemassagen.
Hvis personen får hjerterytme – puls uden at der gives hjertemassage – fortsættes
indblæsning til man er sikker på spontan vejrtrækning.
Opnås hjerterytme og vejrtrækning. Placeres personen i ”aflåst sideleje”.
Førstehjælp til søs
– 5 –
Effekten af hjertemassage og kunstigt åndedræt kan kontrolleres ved at pupillerne trækker
sig sammen. Hvis der ikke er pupilreaktion i 15 minutter kan oplivningsforsøg opgives.
Hvis det drejer sig om afkølede personer – drukneulykker – kan der være håb i længere tid,
og genoplivningen fortsættes.
Før man starter genoplivning sikres at der er tilkaldt hjælp men nøjagtig angivelse af hvor
man befinder sig og evt. angivelse af tilkørselsvej.
Opkald til 112:
Bruges mobiltelefon sikres at det er lokal alarmcentral man får fat i.
Bevar roen.
Opgiv egne data.
Fortæl hvad der er sket
Fortæl hvor man befinder sig så nøjagtigt som muligt.
Opgiv evt. mobiltelefon nr. så redderne kan ledes på ret vej ved behov.