FAQ

Hvad er FAQ?
FAQ står for Frequently Asked Questions – eller på dansk: ofte stillede spørgsmål. På denne side vil der forefindes svar på spørgsmål der jævnligt stilles til klubben.

Hvem har adgang til klubhuset?
Med mindre at klubhuset er optaget pga. klubaktiviteter eller udlejet til medlemmers private fester, er det frit for medlemmer at færdes i huset. Gæstesejlere har kun adgang efter særlig aftale. Dette gælder dog ikke toiletbygningen som naturligvis er åben for alle.

Hvornår åbner Egernsundbroen?
Åbningstider
I sommerperioden, fra 16. april til 31. oktober, åbner broen på følgende tidspunkter:
Første åbning kl. 6:30, herefter hver time fra kl. 7:30 til 21:30.
Næste åbning vises i displayet på bropillen.

Gennemsejlingshøjde
Ved lukket bro er den frie højde ved daglig vande til underkant af broens dragere under midten af klappefaget ca. 6 m.
I siden af klappefaget er den frie gennemsejlingshøjde ca. 4,8 m.
Under de øvrige brofag er højden ca. 4,5 m.

Signaler fra broen
Tre blinkende røde lamper: Der gøres klar til passage fra Syd.
To blinkende røde lamper: Der gøres klar til passage fra nord.
Tre faste røde lamper: Fri gennemsejling fra Syd.
To faste røde lamper: Fri gennemsejling fra Nord.
En fast rød lampe: Passage forbudt

OBS !
Når broen afgiver 5 lydsignaler med hornet, SKAL al passage STRAKS afbrydes da broen lukkes straks. Årsagen kan f.eks. være en ambulance på vej eller en defekt på broen.

Brobetjenten kan give specielle ordrer som SKAL følges.

Skibssignaler
For ønsker om gennemsejling sættes signalflaget “N”
og/eller der afgives en lang og en kort tone med signalhornet.

Fartbegrænsning
Der er i hele havneområdet (inkl. Gråsten) og alt som ligger nord for broen, en fartbegrænsning på 3 knob.

Kontakt til brovagten
Brovagten kan kontaktes på tlf. 74651823 eller via VHF på kanal 12 eller 16.
Resten af året åbnes kun såfremt der, senest 1 time før, telefonisk bestilles åbning.
Hvordan bliver jeg medlem?
Ønsker du at blive medlem af Gråsten Sejlklub kan du anvende indmeldelsesformularen her på hjemmesiden, der automatisk bliver sendt til sekretæren når du trykker send knappen.  Eller du kan kontakte sekretæren telefonisk.

Er der ventelister?
Oplysninger om ventelister til bro-pladser fås ved henvendelse til broudvalgsformanden.

Oplysninger om ventelister til hal-pladser kan fås ved henvendelse til haludvalgsformanden.

Oplysninger om ventelister til vinteropbevaring på land kan fås ved henvendelse til pladsudvalgsformanden.

Skal man betale indskud som gast?
Nej, det er først som bådejer man skal betale indskud.

Hvornår kommer der giro opkrævninger?
Opkrævning for kontingent og evt. indskud for et nyt medlem bliver udsendt i forbindelse med indmeldelsen.

Opkrævning for broleje bliver udsendt omkring maj måned.

Opkrævning for halleje og vinterpladsleje bliver udsendt i november måned.

Opkrævning for kontingent bliver udsendt i marts måned.

Tilbage til toppen

Hvordan får jeg fat i nøgler til sejlklubben?
Henvendelse skal ske til formanden for klubhusudvalget som udleverer en nøgle mod et depositum på kr. 100,-

Hvordan skal klubstanderen vende?
Udseende, størrelse samt hvordan standeren skal vende blev fastlagt på bestyrelsesmødet den 19. april 1989.