10 bud med et smil

Følg klubbens vedtægter

Måske kan du ikke se meningen med reglerne eller er direkte uenig – men det er dem der udgør klubben og er en nødvendighed for at den kan fungere.

Vær miljøbevist på land og vand

Tænk på vores børn. Og overholdes miljøreglerne ikke kan både du og klubben blive pålagt meget høje udgifter til bøder og oprydning af forurening.

Vær en del af klubben ved at deltage i dens arrangementer

Der sker ikke noget i klubben med mindre at der er medlemmer der møder op – det gælder også dig.

Hold klubben pæn og rydelig

Flyder der noget affald, så saml det op – også selv om det ikke er dig der har tabt det.

Udfør din arbejdspligt uden vrøvl

Din arbejdskraft er en af årsagerne til at priserne kan holdes på et niveau hvor alle kan være med. Samtidig oplever du at være del af et behageligt fællesskab.

Respektér- og tal pænt til- og om andre

Klubben er et sted hvor medlemmer skal kunne dele deres sejlsportsinteresse og være lige uanset status.

Følg anvisninger fra udvalgene

Formanden for udvalgene er valgt til, efter bedste evne og overbevisning, at varetage en del af klubben med den dertil krævede bemyndigelse. Følg derfor anvisninger også selv om du måske ikke er enig.

Vis hensyn og behandl klubbens grej som dit eget

Klubbens ejendele er også medlemmernes ejendele. Bliver der ødelagt noget må pengene tages ud af den pulje der finansierer arrangementerne.

Vær behjælpelig og giv en håndsrækning hvor der er behov

Næste gang er det måske dig der har behov for hjælp.

Giv plads til andre

Pladsen i klubben er begrænset hvilket kræver medlemmernes forståelse. Vær villig til at vige hvis pladsen skal bruges under stævner eller søsætning og optagning af både.
Vend skiltet på grønt hvis du planlægger at overnatte ude.