Plads

Pladsen

Pladsen danner rammen omkring klubbens faciliteter. Den anvendes som parkeringsplads, legeplads, grillplads, til opbevaring af juniorjoller og om vinteren til opbevaring af både på vogn eller stativ.

Vinteropbevaring

Vinteropbevaringsplads er forbeholdt aktive A-medlemmer og kræver at bådene er ansvarsforsikrede. Bådene skal kunne anbringes forsvarligt på vogn eller stativ som tydeligt er mærket med ejers navn.
Lejen for en vinterplads opkræves i oktober kvartal og dækker også el og vand i fornødent omfang.

grundplan2

Virksomhedsplan for pladsudvalget

Regler
reglement for vinteropbevaringspladsen.

Ændringer/tilføjelser til reglementet:

På pladsen findes affaldscontainere forbeholdt husholdningsaffald fra bådene.
”Farlige stoffer” som olie, batterier, maling m.v. skal det enkelte medlem selv aflevere på en kommunal containerstation.

Fælles søsætning foråret 2017!

Der vil blive arrangeret 3 fælles søsætninger i april 2017 ved vognmand Harm Mammen – Chauffør: Henrik på følgende datoer:

  • Mandag, den 17. april ( 2. påskedag)
  • Lørdag, den 22. april
  • Lørdag, den 29.april

Alle dage startes kl. 0800!

Lister vil blive slået op i klubhuset!

Med venlig hilsen

Egon Rerup

Venteliste – Vinterplads

Til nye medlemmer i GS!

Såfremt du ønsker vinteropbevaring af din båd for vinteren 2016/17 på det udendørs areal, bedes du venligst kontakte undertegnede.

Følgende nye medlemmer er noteret på ventelisten til en plads:

Den, 18. feb. 2017.

Der er p.t. ingen på venteliste!

 

Med venlig hilsen

Egon Rerup

Pladsudvalgsformand

Mobil: 5183 6744

e-mail: egonrerup@gmail.com

Søsætning samt optagning

Søsætning foregår over 3-4 lørdage sidst i april. Optagning sker over 3-4 lørdage i oktober. Tilmelding sker på opslag i klubhuset. Rækkefølge herfor samt tildeling af plads afgøres dog af pladsudvalget i samråd med ejeren.