Kraner

Klubben besidder 2 kraner som er til fri afbenyttelse for klubmedlemmer.

Såfremt en kran er ledig kan ikke-medlemmer benytte den mod betaling. Henvendelse skal ske til havnemesteren Se nærmere under takster.

Se bestemmelserne for anvendelsen af kranerne i klubbens reglement for vinteropbevaringspladsen.

Den gamle mastekran er placeret på den østlige A-bro. Kranen er forsynet med et elektrisk spil som aktiveres med klubbens D-nøgle. Låsen sidder umiddelbart ved siden af kranen.
Kranen kan løfte op til max. 250 kg, og kranen må ikke benyttes til personløft.

gl_kran

Efter brug:

Bommen låses på langs med broen med begge tove
Kablet med fjernbetjeningen rulles op
Husk nøglen!

gl_kran3

Den nye kran er placeret på den nordlige B-bro.

ny_kran

Kranen er forsynet med el-spil, der aktiveres med en nøgle via boxen i kran skuret.

Kranen kan maksimalt løfte 300 kg. og personløft med masten er ikke tilladt.

 

Bemærk!
Nøglen skal drejes næsten en hel omgang med uret for at aktivere spillet!

Efter brug

Ophalet bindes fast i gelænderet
Kablet med fjernbetjeningen rulles op
Husk nøglen!
Bommen drejes ind mod land således at der er uhindret forbindelse til Internet via antennen der sidder placeret på kranens top