Internet

Hotspot
Internet forbindelse i havnen etableres via det hotspot der sidder på toppen af kranen ved B-broen.
For at den trådløse Internet forbindelse kan fungere er der behov for at din computer/håndholdt uhindret kan kommunikere med antennen på kranens top. Det betyder at der ikke må være alu-master, vanter eller andet ledende materiale imellem sender og modtager. Derfor vil det heller ikke være muligt at anvende Internet forbindelsen om læ i både af stål, beton og visse glasfiber både der anvender alu-folie som isolering.

Bemærk:
Kranen skal være drejet med armen ind mod land. I modsat fald vil armen eller røret, hvorpå antennen er fastgjort, kunne skygge for signalet.
Adgang
I klubhuset og i havnen er der gratis Internet adgang for klubbens medlemmer samt gæstesejlere.