Dieselmotor kursus hos MJ Værft i Augustenborg

Dieselmotor kursus hos MJ Værft i Augustenborg

Til sejl- og bådeklubberne omkring Als og Sundeved.

I lighed med tidligere år afholder MJ Værft i Augustenborg igen i år et kursus i vinteroplægning af dieselmotor.
Kurset gennemgår olie og filterskift, almindelig vedligehold, samt ting man skal være særligt opmærksom på i forbindelse med vinterklargøring af dieselmotoren. Der plejer at være rigtig god tilslutning til arrangementet.

Tid: Torsdag den 4. oktober, kl. 19.00
Sted: MJ Værft i Augustenborg. Lagerhallen neden for den store silo på havnen.

Arrangementet er gratis og åbent for alle, tilmelding ikke nødvendig, blot mød op.

Kurset er kommet i stand på foranledning af forespørgsel fra Sønderborg Yacht-Club, men det er MJ Værft der afholder det. MJ Værft har blot bedt mig om at annoncere kurset for de øvrige sejl- og bådeklubber i området.

Venligst informer jeres medlemmer så de får mulighed for at deltage.

Venlig hilsen

Jens Godbersen
Sønderborg Yacht-Club