Ændrede åbningstider for Sønderborg Bro

Kong Chr. den X´s. Bro.

DSB arbejder på deres spor, og derfor har de ændret på togtiderne. Kommunen har tilpasset broens åbningstider, så de passer med hvornår toget kommer og går. Den normale broåbningstid forventes at blive genindført i midten af august.

Midlertidige åbningstider er som følger:
Åbninger på Hverdage.

06:38 08:38 10:01 10:38 12:01 12:38 14:01 14:38 16:01 16:38 18:01 18:38 20:01 20:38 22:01

Åbninger Lørdag, Søndag.

06:38 08:01 08:38 10:01 10:38 12:01 12:38 14:01 14:38 16:01 16:38 18:01 18:38 20:01 20:38 22:01

Info om Sejlads i Tysk farvand

Følgende er modtaget fra det Tyske politi i forbindelse med sejlads i Tysk farvand, under Corona restriktionerne:

¨Efter kontrol af den juridiske situation gælder følgende regler.

Da der ikke er nogen intention om at komme ind i Tyskland, er det en form for transit. I henhold til international sølovgivning er fredelig passage gennem tysk område tilladt.

Der er ingen strafbar handling i denne sag.

 

Vores politibåd vil blive informeret om dette.¨

 

SÅ …. sejl bare løs i hele fjorden 🙂

 

 

Nyt Medlemsforum oprettet på facebook :-)

Halløj Alle. Der er nu oprettet en lukket medlemsside under vore facebook side. Siden er kun for medlemmer/ægtefæller, og er tænkt som et sted hvor vi kan dele oplevelser, købe eller sælge ting, søge hjælp, diskutere aktuelle emner, arrangere en spontan weekendtur mm.  Du kan invitere andre fra klubben til gruppen, men medlemskabet skal accepteres af ADMIN 

Bropladser 2020

Obs: Bropladser 2020!

 

Hermed indkaldes ansøgninger om bådplads til sejlersæsonen 2020.

 

Det er kun nye medlemmer og broliggere, der ikke har fast liggeplads, som skal ansøge.

 

Ansøgningen skal være skriftlig (gerne mail) og indeholde

navn, medlemsnr. og båddata.

 

Ansøgningen skal sendes til undertegnede.

 

Har du fast bådplads skal du ikke ansøge, men hvis du har skiftet båd, ikke skal i vandet, har solgt eller af anden årsag ikke skal bruge din plads i den kommende sæson, vil jeg gerne have besked.

 

Ansøgningen skal være undertegnede i hænde

Senest 1. marts 2020

Så vi kan nå at få pladsfordelingen med i Fanglinen.

 

Broudvalgsformand

Lars Gormsbøl

Smøl 36

6310 Broager

E-mail: lgormsboel@gmail.com