Nye Broåbningstider !!

Nye Bro Åbningstider fra 15. Juni:
Til orientering
Sønderborg Kommunes Teknik og Miljøudvalg har d. 10. april vedtaget at ændre åbningstiderne for egernsund bro til minuttal 15 og Kong Christian X’s Bro fra minuttal 01 til 38 som primær åbningstid og 01 som sekundær åbningstid. Samtidig er der fjernet spærretider om eftermiddag på hverdagene.
Dette er vedtaget for at have mulighed for at forlænge broens åbningstid til op mod 16 minutters åbning og derved kunne sikre at flere skibe kan passere

Følgende ændring er godkendt af Søfartsstyrelsen og er meddelt til Den Danske Havnelods som gældende fra d. 15. juni 2018

Ellers se hér :
http://graasten-sejlklub.dk/…/bro-aabningstider-havnelodsen/

fra dansk skaldyrs center

 

DTU Aqua i forbindelse med et forsknings projekt udsat en test line i Flensborg fjord, linen vil være på positionen til og med  april 2019 vi anmoder venligst om jeres hjælp til at opsætte det vedhæftede opslag på et synligt sted på havnen på forhånd tak.

INFO fra DTU

 

Bro A klar til brug

!! Breaking News !!
Bro A må igen bruges fra den 24.april 2018 kl. 18:00
Der vil være vand,dog kommer der først el lidt senere. 🙂
 
Grundet den tidlige færdiggørelse, aflyses den ekstra fælles søsætning i maj måned.så sidste fælles søsætning er den 28 april.