Generalforsamling 2017

Så har der været generalforsamling i GS, og en ny bestyrelse er blevet valgt.

Ca. 60 friske GS´ere var mødt op til generalforsamlingen, som Hans Jørgen styrede med hård hånd

Den ny bestyrelse er som følger:

Formand: Jan Peteren
Næstformand: Stig Nissen
Kasserer: Bent Rasmussen
Sekretær: Tage Møller
Formand broudvalg: Per Rosenberg
Formand Pladsudvalg: Egon Rerup
Formand Haludvalg: Arni Helgason
Formand sejladsudvalg: Stig Nissen
Juniorleder: Tina Broni Ott
Formand Klubhusudvalg: Smudi (Frede Nielsen)
Formand programudvalg: Bernhard Jessen
Formand festudvalg: Vakant !!

Tak til Bent Brünning Og Ole Rieck for mange års tro og aktiv arbejde i bestyrelsen

Søsætning april 2017.

Følgende datoer er fastlagt til fælles søsætning i foråret 2017!

Vognmand Harm Mammen v. chauffør Henrik.

  • 17. april kl 0800 (2. påskedag)
  • 22. april kl 0800
  • 29. april kl 0800

Lister vil blive opslået ved klubhuset!

Med venlig hilsen

Pladsudvalget

Egon Rerup